Những câu chuyện thú vị đằng sau loạt emoji bạn vẫn dùng hàng ngày bây giờ mới kể

0
126

Trên thế giới Internet, dần trở thành một phần không thể thiếu, một thứ ngôn ngữ quen thuộc. Hay dùng emoji là vậy nhưng bạn đã biết gì về sự ra đời và phát triển của những biểu tượng thứ vị này?

Những câu chuyện thú vị đằng sau loạt emoji bạn vẫn dùng hàng ngày bây giờ mới kể - Ảnh 2.
Những câu chuyện thú vị đằng sau loạt emoji bạn vẫn dùng hàng ngày bây giờ mới kể - Ảnh 3.
Những câu chuyện thú vị đằng sau loạt emoji bạn vẫn dùng hàng ngày bây giờ mới kể - Ảnh 4.
Những câu chuyện thú vị đằng sau loạt emoji bạn vẫn dùng hàng ngày bây giờ mới kể - Ảnh 5.
Những câu chuyện thú vị đằng sau loạt emoji bạn vẫn dùng hàng ngày bây giờ mới kể - Ảnh 6.

(Theo Kênh 14)
Thay màn hình iphone 6, Thay màn hình iphone 5