Ngày nào cũng dùng email nhưng bạn đã biết CC và BCC khác nhau như thế nào chưa?

0
139

Khi sử dụng , tất cả chúng ta đều biết những email nằm trong dòng To sẽ là những địa chỉ email nhận chính của bức email này, trong khi đó danh sách CC là những người nhận phụ nhưng có liên quan và cần được biết về nội dung email. Thế nhưng email hiện đại còn có thêm một tính năng gọi là BCC. Bạn đã biết về BCC chưa và BCC khác CC như thế nào?

CC vs. BCC

CC là viết tắt của “Carbon Copy” (tạm dịch: bản sao từ giấy than). Khi bạn CC ai đó trong email, danh sách những người được CC có thể được nhìn thấy bởi tất cả những người nhận thư khác. Ví dụ, nếu bạn CC bob@example.com và jake@example.com trong một email, Bob sẽ biết Jake cũng nhận được thư và ngược lại.

BCC trong khi đó là viết tắt của “Blind Carbon Copy”. Khác với CC, không ai có thể nhìn thấy danh sách những người nằm trong danh sách BCC. Ví dụ, nếu bạn BCC bob@example.com và jake@example.com trong một email, Bob sẽ không biết Jake cũng nhận được thư và ngược lại.

Dù vậy, những người đang nằm trong danh sách BCC lại có thể thấy thông tin tất cả những người nhận thư khác, bao gồm cả danh sách CC. Danh sách BCC thì ngược lại, nó hoàn toàn bí mật. Một người nằm trong danh sách BCC cũng chỉ thấy duy nhất email của mình trong danh sách này và không thấy email của người khác, nếu có.

Khi nào thì dùng CC, khi nào thì dùng BCC?

Ngày nào cũng dùng email nhưng bạn đã biết CC và BCC khác nhau như thế nào chưa? - Ảnh 2.

CC thường được sử dụng khi bạn muốn ai đó cũng nhận được một bản “copy” của email bạn đang gửi, nhưng họ không phải là một người nhận chính, quan trọng nhất.

BCC lại tỏ ra hữu dụng khi bạn muốn ai đó cũng nhận được mail nhưng không muốn người nhận chính biết điều này. Ví dụ, bạn gặp phải một vấn đề với đồng nghiệp. Bạn gửi một email cho anh ta đồng thời BCC sếp của mình. Lúc này, sếp bạn sẽ nhận được email này và người đồng nghiệp kia thì không hề hay biết về điều đó.

BCC cũng hữu ích khi bạn gửi email cho một số lượng lớn người nhận. Giả sử bạn đang gửi một email mời tham dự một cuộc họp cho 100 người. Bằng cách sử dụng tính năng BCC, bạn sẽ đảm bảo tính riêng tư về địa chỉ email của tất cả mọi người.

(Theo Kênh 14)
Thay màn hình iphone 6, Thay màn hình iphone 5